AddVehicleComponent NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


AddVehicleComponent

Description:

Met behulp van deze functie, kan je onderdelen voor de meeste auto's toevoegen. De auto's zullen natuurlijk wel gemaakt moeten worden door behulp van AddStaticVehicle, AddStaticVehicleEx of CreateVehicle. De ComponentID's kunnen hier gevonden worden.


Parameters:
(vehicleid, componentid)
vehicleidHet ID van het voertuig, niet het modelid.
componentidHet componentid dat toegevoegd moet worden.


new voertuig;
 
public OnGameModeInit( )
{
  voertuig = AddStaticVehicle(420,-2482.4937,2242.3936,4.6225,179.3656,6,1); // Taxi
  return 1;
}
 
public OnPlayerEnterVehicle (playerid, vehicleid)
{
  // Controle voor welk voertuig het is.
  if (vehicleid == voertuig)
  {
    // Nitro toevoegen.
    AddVehicleComponent(voertuig, 1010); // Nitro
    SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, "Nitro added to the Taxi.");
  }
  return 1;
}

Extra Functies

De volgende functies zijn mogelijk ook bruikbaar, aangezien ze op een manier erbij horen.

Navigation
In other languages